Abe dan Ryan, 2 dari 16 Pengajar di LPDK, Kopyor. Kelapa Gaading.